Niekoľko slov na záver

Na webovej stránke sa pracuje.

Ultraľavicová frakcia modernistickej exegézy

OBSAH

Redakčné poznámky