8. kapitola

Ultraľavicová frakcia modernistickej exegézy

Na webovej stránke sa pracuje.

Dešifrovanie zmyslu božského zjavenia

OBSAH

Niekoľko slov na záver