Biblia očami vedy

I. A. Kryveľov

Biblia očami vedy

Z ruského originálu Biblija: istoriko-kritičeskij analiz, ktorý vydal Politizdat, Moskva 1982, preložil Juraj Zelman.


OBSAH

 • Úvod

  Obsah a štruktúra biblie
  „Kniha kníh“?
  Dva možné prístupy k vedeckému skúmaniu biblických kníh

 • 1. kapitola

  Hlavné etapy v histórii biblie. Starý zákon
  Prístupy kresťanskej a židovskej cirkvi k histórii Starého zákona a ich neúspech
  Prorocké a poučné knihy. Kanonizácia a úpravy Starého zákona
  Nútené ústupky

 • 2. kapitola

  Hlavné etapy v histórii biblie. Nový zákon
  Problémy datovania novozákonných kníh
  Najstaršia kniha Nového zákona – Apokalypsa
  Listy apoštolské
  Skutky apoštolské a evanjeliá. Kanonizácia Nového zákona

 • 3. kapitola

  Biblické predstavy o bohu a vesmíre
  Monoteizmus, alebo polyteizmus?
  Ľudský obraz a podoba boha
  Nebo, zem, peklo
  Stvorenie sveta a človeka

 • 4. kapitola

  Biblia a historické dianie
  Judaistická koncepcia dejín
  Kresťanská koncepcia dejín
  Biblia a aktuálne spoločenské problémy

 • 5. kapitola

  Historické a fantastické prvky v biblických knihách
  História a mýtus
  Historické a fantastické prvky v Starom zákone
  Historické a fantastické prvky v Novom zákone
  Pokusy o „zladenie“ histórie a mýtov

 • 6. kapitola

  Morálne ponaučenie biblie
  Desať prikázaní. Nezabiješ!
  Nepokradneš, nepožiadaš, nezosmilníš!
  Etika Kázne na hore
  Existuje biblická morálka?

 • 7. kapitola

  Dešifrovanie zmyslu božského zjavenia
  Alegorická metóda a iné neverbálne metódy exegézy
  Problémy s „ťažkými miestami“ biblie. Postoje neprekonateľného konzervativizmu
  Nedobrovoľné tápanie po tŕnistých cestách modernizácie

 • 8. kapitola

  Ultraľavicová frakcia modernistickej exegézy
  Cirkevná ľavica
  Boj o bibliu zbavenú mýtov
  „Kacír“ Hans Küng o biblii
  Reakcia cirkvi na ultraľavicový výklad biblie

 • Niekoľko slov na záver

Humanisti.sk